top of page

Finanční plánování a řízení rizik jsou klíčové pro úspěšné investice


Z toho vychází i skupina FG Group, sdružení tří společností zabývající se investicemi, nemovitostmi a obchodní činností v oblasti pohledávek. Cílem skupiny je poskytnout klientům kompletní nabídku služeb. „Investorům nabízíme vše potřebné pod jednou střechou a umožňujeme jim dlouhodobě zhodnocovat jejich finanční prostředky. Vyhledáváme nadějné investiční příležitosti, radíme klientům, jak diverzifikovat jejich portfolio a plánujeme investiční strategie,“ říká Jakub Hubáček z FG Group, jejíž součástí jsou společnosti Financial Garant, Financial Garant Property a Bond acquisition.


Diverzifikace je zásadní

Hubáček mj. upozorňuje i na důležitost diverzifikace investičního portfolia. „V ideálním světě by investor dokázal predikovat, jaká investice bude mít nejvyšší návratnost a logicky by své prostředky vložil do ní. My ale žijeme v reálném světě a nikdy nemáme jistotu, co se stane. Proto je potřeba své portfolio diverzifikovat a volit i takové investice, které jsou bezpečné a stabilní, například dluhopisy nebo nemovitosti.“


Dluhopisy Financial Garant s garantovaným úrokem 10 % p.a.

Člen skupiny FG Group, společnost Financial Garant je zároveň partnerem projektu One Simplicity, který aktuálně patří mezi jeden z nejúspěšnějších a nejrychleji rostoucích projektů na světě. „Simplicity propojuje města a jejich obyvatele, usnadňuje komunikaci s úřady, s bezpečnostními složkami nebo různými kulturními spolky. V tuto chvíli aplikaci využívá více než 120 měst po celém světě včetně New York City nebo Austinu. Ve Spojených státech předvedl obrovský potenciál a jsme rádi, že tento projekt můžeme podpořit a umožnit investice do něj i investorům v České republice,“ uvádí Jakub Hubáček.


Význam finančního plánování

Ani u dobré investiční příležitosti však nelze vynechat klíčové kroky. Zásadní je vytvoření pevného finančního plánu, při investicích do jakéhokoli aktiva. „Finanční plánování je soubor několika kroků. Je třeba si definovat konkrétní cíle, zanalyzovat současnou situaci a podle toho implementovat vhodnou strategii. Finanční plán by zároveň neměl být statický, je potřeba pravidelně monitorovat jeho vývoj a podle potřeby ho aktualizovat,“ dodává Hubáček.


Řízení rizik minimalizuje možné ztráty

Neméně důležité je řízení rizik, proces, který pomáhá minimalizovat možné ztráty. „Některé investice jsou rizikové méně, některé více. Vždy je ale důležité vědět, co může investice negativně ovlivnit. Rizika je potřeba identifikovat, zhodnotit a následně naplánovat opatření, která pomohou rizika minimalizovat. I řízení rizik je dynamické a je nutné pravidelně monitorovat situaci na trhu a případně aktualizovat strategii. Na řízení rizik i finanční plánování je potřeba se dívat jako na propojené disciplíny, vyžadují čas a zkušenosti. My oboje máme a jsme tu od toho, abychom našim klientům poskytli nejvyšší míru podpory“ uzavírá Jakub Hubáček za FG Group.

2 zobrazení0 komentářů

Comentarios


bottom of page