top of page

Často kladené dotazy.

Co je to dluhopis?

Jedná se o jeden z nejpopulárnějších a nejspolehlivějších způsobů investování peněz pro soukromé investory. Korporátní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydané společnostmi na financování nových projektů, výrobních linek, nových produktů a obchodní expanze. Nákupem korporátních dluhopisů fakticky půjčujete společnosti peníze a ta se zaváže zaplatit Vám úrok (kupón) za použití Vašich peněz. Díky možnosti posoudit Vaše výhody před faktickým investováním, se dluhopis liší od ostatních cenných papírů. Dluhopisy jsou splaceny ve stanovenou dobu, tj. Emitent zaplatí jejich držitelům nominální hodnotu uvedenou na samotných dluhopisech.

 

Jaká je nejvyšší investice?

Investor může koupit dluhopisy až do výše hodnoty celé Emise.

 

Kam a odkdy mi budou chodit úroky?

Jedná se o jeden z nejpopulárnějších a nejspolehlivějších způsobů investování peněz pro soukromé investory. Korporátní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydané společnostmi na úroky Vám budeme počítat ode dne následujícího po dni připsání částky na náš účet a vyplácet Vám je budeme každý měsíc na Váš učet.

Mohu investovat ve více měsících?

Ano, můžete investovat do konce úpisu dluhopisů

 

Jakou nejmenší částku mohu investovat?

Tato částka je stanovena dle konkrétního dluhopisu jeho nominální hodnotou, u nás 50 tis. Kč

Je možné dluhopis prodat?

Ano, dluhopis lze prodat podepsáním smlouvy o převodu dluhopisu mezi prodávajícím a kupujícím, také převodce dluhopisu musí dluhopis opatřit tzv. rubopisem. Následně by mělo dojít ke sdělení této skutečnosti emitentovi. Prodej dluhopisů je povolen do konce emise.

 

Co znamená že byl projekt schválen ČNB?

Základním cílem České národní banky v oblasti veřejné nabídky cenného papíru, je zajistit investorovi dostatek informací o případné investici. Schválený prospekt cenného papíru ČNB osvědčuje, že prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor kvalifikovaně posoudil emitenta i cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Tyto informace jsou obsaženy v dokumentu – prospektu cenného papíru, který musí být před svým uveřejněním schválen Českou národní bankou a jehož obsah je poměrně striktně regulován evropskou legislativou.

bottom of page